Close

MPDO’s & MPO’s

DETAIL’S OF MPDO’S

S.no Name of the mandal Name of the MPDO Mobile
1 Anthargoan B.Yadagiri 9949927547
2 Dharmaram Jayasheela 9989930740
3 Eligaid B. Srinivasamurthy 9121207326
4 Julapalli R. Venugopal Rao 9989930742
5 Kamanpur I.Ramesh 6305082041
6 Manthani P.Jagadishwar Rao 944153879
7 Mutharam (MNT) K.Srinivas 9490181167
8 Odela G.Sattaiah 9440701485
9 Palakurthy G.Venkatachaithanya 9849900099
10 Peddapalli M. Raju 9121207457
11 Ramagiri T. Vijay Kumar 7075186367
12 Kalvasrirmpaur K.Rammohanachary 9121207520
13 Sulthanabad Y.Shashikala 7993700515

DETAIL’S OF MPO’S

S.NO Name of the mandal Name of the MPO Mobile
1 Anthargoan. M. Sammi Reddy 9989324560
2 Dharmaram. Chiranjeevi  9492870393
3 Eligaid. V. Anil Reddy 9989846082
4 Julapalli. K. Ramesh 9703788877
5 Kamanpur. Mohammad Arif Hussain 8978774374
6 Manthani. Sheshaiahsuri 7799854447
7 Mutharam (MNT). Bairi Venu Madhav 9391062577
8 Odela. Shaik Abdul Wajid 6309698002
9 Palakurthy. Md. Shabbeer Pasha 9491366100
10 Peddapalli. U. Sudarshan 9652909900
11 Ramagiri. Katam Bhaskar  7386557111
12 Srirampur. S. Govardhan 9912359241
13 Sulthanabad. MD. Fayaz Ali 9440064168