ముగించు

ఎస్ టి డి మరియు పిన్ కోడ్లు

ఈ స్థలం జిల్లాకు STD & PIN కోడ్‌లను జాబితా చేస్తుంది

S.no ప్రాంతం స్ టి డి కోడ్ పి ఐ న్ కోడ్
1 పెద్దపల్లి 08728 505172