ముగించు

జిల్లా గురించి

పెద్దపల్లి జిల్లా భారత దేశం లొని  తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్న జిల్లా. రామగుండం నగరం విద్యా మరియు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఉంది. రామగుండం నగరం బహుళ సాంస్కృతిక మరియు భాషా వైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. పెద్దపల్లి టౌన్ ఒక విద్యా కేంద్రంగా ఉంది మరియు వ్యవసాయ వృత్తికి కూడా ప్రసిద్ది చెందింది. రామగుండం ఈ జిల్లాలో అతిపెద్ద నగరం మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5 వ అతిపెద్ద నగరం మాత్రమే.

ECI NVD, 2023లో “మెయిన్ భారత్ హూన్” పేరుతో ఒక చక్కని బహుభాషా పాటను విడుదల చేసింది

 

 

కోవిడ్ -19 అవగాహన

https://www.youtube.com/watch?v=drbUxYvtbMk

చిత్రం లేదు
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ-అనుముల-రేవంత్-రెడ్డి గారు
district
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ ముజమ్మిల్ ఖాన్ ఐ.ఎ.ఎస్

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • మీసేవ హెల్ప్ లైన్ - 1100
  • స్టేట్ కోవిడ్ టోల్ ఫ్రీ నం - 104
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • పోలీస్ - 100
  • ఫైర్- 101