ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 • మీసేవ హెల్ప్ లైన్-1100
 • ఎలక్షన్ కాల్ సెంటర్ -350
 • పోలీస్-100
 • ఫైర్-101
 • అత్యవసర ఆరోగ్య సేవలు -108
 • రైల్వే సమాచారం -139
 • మహిళల హెల్ప్‌లైన్ -1091
 • క్రైమ్ స్టాపర్ -1090
 • పిల్లల హెల్ప్‌లైన్ 1098
 • విద్యుత్ హెల్ప్‌లైన్ -1912
 • లంచం కేసులు -1064