ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్

PH: +917995070700

ఇమెయిల్: collector-pdpl[at]telangana[dot]gov[dot]in

జిల్లా అదనపు కలెక్టర్

PH: 7995070701

ఇమెయిల్: jc-pdp [at] telangana [dot] gov [dot] in

డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్

PH: 9494115656

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్

PH: 7995070703

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

విభాగం- సి

PH: 7995070715

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

విభాగం- డి

PH: 7995070694

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

విభాగం- ఇ

PH: 7995070718

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

విభాగం- ఎఫ్

PH: 7995070717

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com

విభాగం- జి

PH: 7995070716

ఇమెయిల్: dropeddapalli[at]gmail[dot]com