ముగించు

నియోజకవర్గాలు

ప్రజా ప్రతినిధులు:

జిల్లా ఎంపీ:

Sl. No నియోజకవర్గం పేరు పార్టీ పేరు మొబైల్
1 పెద్దపల్లి వెంకటేష్ నేత బోర్లకుంట తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ (తెరాస) 9640879663

 

జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు:

Sl. No నియోజకవర్గం పేరు పార్టీ పేరు మొబైల్
1 పెద్దపల్లి దాసరి మనోహర్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ (తెరాస) 9849597102
2 మంథాని దుధిల్లా శ్రీధర్ బాబు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 9441966456
3 రామగుండము కోరుకాంటి చందర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ (తెరాస) 9989476666